NHÂN VIÊN/CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ NỘI THẤT

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực + tiền trách nhiệm dự án

Kinh nghiệm: 2 năm

 

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực + tiền trách nhiệm dự án

Kinh nghiệm: 2 năm

​​​​NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH WEB - APP

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (trên 10 triệu)

Kinh nghiệm: 1 năm

NHÂN VIÊN KINH DOANH NỘI THẤT

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực + tiền trách nhiệm dự án

Kinh nghiệm: 1 năm


 

NHÂN VIÊN DỰ TOÁN

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực + tiền trách nhiệm dự án

Kinh nghiệm: 1 năm